skip to Main Content

Duurzaamheid & Energie

Steeds meer Goirlese ondernemers vinden duurzaam of maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekend. Ze streven niet alleen naar een financieel gezond bedrijf, maar leveren ook een bijdrage aan een schoon milieu en een betere samenleving.

Omdat duurzaam ondernemen nog geen gemeengoed is en veel bedrijven hierbij informatie, advies en ondersteuning kunnen gebruiken, is het stimuleren van duurzaam ondernemen één van onze speerpunten.

SPEERPUNTEN

  • Bedrijventerrein Tijvoort zoveel mogelijk verduurzamen op het gebied van energie besparen, energie duurzaam opwekken en stimuleren van duurzame mobiliteit.
  • Het verder uitbreiden van de inmiddels collectief aangelegde zonnepanelen op de bedrijfsdaken voor het realiseren van grootschalige duurzame energieopwekking.
  • Adviseren en ondersteunen van Tijvoortse ondernemers in het stimuleren van duurzaam ondernemen.

Zonnepanelen/SDE subsidie

In 2018 is een geslaagde collectieve aanvraag gedaan voor een SDE-subsidie voor de aanleg van zonnepanelen. Inmiddels zijn 5.200 zonnepanelen op daken van diverse Tijvoortse ondernemers verschenen en zullen zeker nog meer volgen.


Convenant ‘Green Deal’ in 2020

In januari 2020 hebben de partijen Stichting ONS Tijvoort, gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Stichting MOED het convenant ‘green deal’ getekend.

Stichting ONS Tijvoort heeft met de partijen gemeente Goirle, Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en Stichting MOED goede afspraken gemaakt in 2019 om gezamenlijk het bedrijventerrein verder toekomstbestendig te maken. Deze afspraken zijn in 2020 in het door alle partijen getekende convenant ‘green deal’ vastgelegd en behelzen het aanmoedigen, adviseren en stimuleren van ondernemers die op het vlak van duurzaamheid stappen willen (en moeten) zetten.

Back To Top